Skip to main content

Mon-Coach.Brussels biedt een aantal workshops voor verschillende doelgroepen aan. Hier zijn ze :

In jouw plaats zou ik…

Workshop co-ontwikkeling

Deze workshop beantwoordt aan de verwachtingen van niet-sturende socialisatie. De deelnemers leggen een probleem voor aan de groep, die volgens een strikte methode tracht waarde aan te brengen door middel van persoonlijke, niet-kritische, belangeloze feedback, suggesties en bedenkingen.

Het is hier belangrijk vanuit een persoonlijk standpunt te spreken (‘ik’) en niet te oordelen. Dankzij de welwillendheid en het actief luisteren, kunnen alle deelnemers vertrekken met nieuwe ideeën, pistes of gedachten, steeds in een leergierige, menselijke sfeer.

Deze workshop staat open voor iedereen.

Dit vind ik leuk,
dit vindt ik niet leuk

Workshop rond bewustwording

In deze workshop worden we ons echt bewust van wat we al dan niet leuk vinden in onze werkomgeving. De workshop zet alle deelnemers ertoe aan dit zwart op wit neer te schrijven. Voor elke categorie wordt gevraagd maximaal 5 elementen te noteren. 

Een bijkomende uitdaging voor de deelnemers bestaat erin de elementen te prioriteren. 

Deze workshop staat open voor teams. Na de 4e stap vertrekt het team met een actieplan.

GROW / DESC

Klassieke workshop over de twee modellen

Deze workshop is gebaseerd op de klassieke modellen om de vooruitgang van een project te beheren, om een team een nieuwe doelstelling te geven, om in een team te werken aan een feedbackcultuur.

Hier speelt de coach een doorslaggevende rol: deze mag niet optreden als een consultant die kant-en-klare oplossingen geeft. De coach moet uitdagen, vragen stellen, de deelnemers uit hun comfortzone durven halen.

Deze workshop staat open voor iedereen.

We gooien samen borden aan diggelen

Workshop over loslaten

In deze workshop beelden we symbolisch het begin van een veranderingsproces uit. We combineren samenwerking en lichaamsbeweging. De workshop is bedoeld voor teams die te kampen hebben met moeilijke momenten en nood hebben aan herkadering en hercentrering. Hij wordt ingelast tussen twee andere workshops of in een aanpak van herkadering/hercentrering.

Hij verloopt bij voorkeur in twee delen, waarbij we de overgang maken van ‘vernietiging’ naar ‘opbouw’.

Deze workshop staat open voor teams. Het team vertrekt met een ‘kunstwerk’ dat een plaats moet krijgen in de werkomgeving van het team.

Ice Breaker

We zoeken verbinding

Mon Coach stelt een workshop voor om het ijs te breken en op interactieve wijze met elkaar in verbinding te komen.

Gebaseerd op de werken van de Amerikaanse auteur Patrick Lencioni, die de 5 frustraties voor teams detecteert en benadrukt dat een gebrek aan vertrouwen in teams een rem is, waardoor het team zich niet kan ontplooien en geen collectieve resultaten kan halen. 

De 5 frustraties zijn:

  • Te weinig aandacht voor resultaten (het ego staat centraal)
  • Afschuiven van verantwoordelijkheid (standaardisering)
  • Gebrek aan betrokkenheid (ambiguïteit)
  • Angst voor confrontatie (kunstmatige harmonie)
  • Gebrek aan vertrouwen (onkwetsbaarheid)

Deze workshop is alleen bedoeld voor nieuwe teams, bv. in een start-up, na de reorganisatie van een afdeling of na de aanwerving van een of meerdere medewerkers in een team.

De Harde,
de Zachte,
de Vage

Workshop

Het is de bedoeling om het werkterrein van een team af te bakenen, voor een project, een opdracht of het dagelijkse werk.

Mon Coach helpt de deelnemers om de rol en speelruimte van elk teamlid te verduidelijken en om te bepalen welke acties nodig zijn. 

Zo wordt het mogelijk om echt collectieve inspanningen te leveren en de werking van het team te verbeteren.

Deze workshop staat open voor teams die al functioneren

Commenter

%d blogueurs aiment cette page :